Начало

Здравейте,

Имаме удоволствието да ви поканим на научната конференция на катедра “Мениджмънт и история на спорта”.

В годините, конференцията се утвърди като основен форум за изява както на катедреният колектив, така и на студентите-специалисти по спортен мениджмънт от бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Тази година конференцията ще се проведе на 28 май в Национална спортна академия “Васил Левски”.

За да участвате, можете да регистрирате темата на вашият доклад и кратко резюме на този сайт, да ги изпратите на електронна поща conference@nsa-management.com или да ги предоставите на хартиен носител в кабинет 320 на НСА “Васил Левски”.

Очакваме ви!