Условия на участие

Конференцията е с насоченост към историята и мениджмънта на спорта.

За да участвате като лектор, моля регистрирайте темата и кратко резюме на вашият доклад до 15.05.2013 година на този сайт.

Можете също да ги изпратите на следния адрес за електронна поща:

conference@nsa-management.com

или да ги представете на хартиен носител в кабинет 320.

За представянето на докладите ще има осигурен компютър и мултимедия.

Продължителност на презентацията 8-10 минути.